Praktische info 
Kwaliteit
Ik ben Psychotherapeut BIG en Gezondheidszorg-Psycholoog  BIG ((www.bigregister.nl).
Ik ben lid van de Landelijke van Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (www.lvvp.nl).
Ik beschik over een goed gekeurd kwaliteitsstatuut 2017. Dit is bij mij opvraagbaar.
Maandelijks neem ik deel aan twee intervisiegroepen om indicatiestellingen te toetsen en anoniem behandelingen te bespreken.
Jaarlijks bezoek ik congressen en bijscholingen om mijn kennis up-to-date te houden.
Rechten
Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO).
Uw belangrijkste rechten zijn:
* U heeft recht op informatie
* U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
* U heeft recht op inzage van uw dossier
* U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
* U heeft het recht om een klacht in te dienen.
Diverse clientenorganisaties kunnen u behulpzaam zijn bij het opkomen voor uw rechten.
(www.ggznederland.nl)
Dossier
De behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. U mag u dossier inzien met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen van de therapeut. Ook mag u een eigen verklaring aan het dossier toevoegen. Tenslotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier te bewaren tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.
Klachten
Als u niet tevreden bent over de behandeling of de behandelaar kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met de behandelaar bespreken.
Wachttijden
De actuele aanmeldwacht tijd staat op de homepage.  
Er is geen behandelwachttijd. U kunt altijd contact opnemen met de huisarts om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en zodat binnen 10 weken na de intake de behandeling is gestart.