top of page

Tarieven en voorwaarden

Tarieven

Ik werk contractvrij omdat ik van mening ben dat de eisen van de zorgverzekeraars de kwaliteit van mijn werk en mijn autonomie aantasten. Ik hanteer de tarieven conform de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de tarieven bekijken op de site www.nza.nl voor zowel de BGGZ (basis geestelijke gezondheidszorg) als de SGGZ (specialistische geestelijke gezondheidszorg). In mijn praktijk werk ik voornamelijk in de SGGZ.

 

Vergoeding

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit eigen risico bedraagt vanaf 1 januari 2018 net als in 2017 385 euro. Afhankelijk van uw pakketkeuze (natura- of restitutiepolis) vergoeden de meeste verzekeringen 65% tot 100%. Alle zorgverzekeringen bieden natura- en restitutiepolissen. De naturapolis vergoedt voor therapie van niet gecontracteerde zorgverleners ca. 65-80% van de totale behandelingskosten. De (zuivere) restitutiepolis biedt vrije keus van zorgverlener en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners (soms) volledig. Er bestaan ook combinaties van beide polissen. Ik raad u aan bij uw zorgverzekeraar  zorgvuldig na te vragen welk percentage u vergoed krijgt bij een niet gecontracteerde psychotherapeut.  Meer informatie over contractvrij werken is te vinden op www.zorgvoorkwaliteit.nu.

Maandelijks stuur ik u een voorschotnota naar draagkracht. Hierover maken we in de intakefase schriftelijke afspraken die voor u als client schikken. Wanneer de behandeling beeindigd wordt of na een jaar (wanneer de DBC, diagnose-behandel-combinatie gesloten wordt en een nieuwe DBC aangemaakt wordt) krijgt u een eindnota die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uiteraard komt het bedrag dat u als voorschot hebt betaald via deze wijze weer terug.

Nota

Het bedrag op de eindnota dient u als client binnen 14 dagen  over te maken op Praktijk A. Harskamp

NL19INGB0005444967. Mocht u niet betaald hebben ontvangt u na 14 dagen kostenloos een 1e herinneringsnota. Voldoet de client binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar na ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25. Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Te  laat of geen bericht van verhindering

Wanneer u zonder 24 uur van te voren af te zeggen (per mail of telefoon) niet op een afspraak komt dan wordt u 90 euro in rekening gebracht. De afspraken op maandag kunt u  tot maandagochtend 9.00 uur afzeggen. Daarna wordt de sessie in rekening gebracht.

bottom of page